KÄLLMO GÅRD, KARLSKOGA
HILLRINGSBERGS GÅRD, GLAVA
HANEVIK GÅRD, VÅLBERG
TREFORS GÅRD, ÖLME

SÄTERGÅRDEN, LYSVIK
FORSÅS, VÄSE
BY BÄCKS GÅRD, SÄFFLE